125/200

CZ

Dáma v modrém II. a něco o tom, jak najít TU pravou vášeň 

ENG

Lady in blue II. and some words about a true life passion

Nic takového, jako pravá vášeň podporující životní poslání, neexistuje. Jsme kolikrát tak moc zaměstnáni starostmi, do čeho pravého a jedinečného se vlastně pustit, že se zapomeneme pustit do čehokoli. Stačí se začít věnovat tomu, o co máme třeba i malý zájem. Jakmile dáme do pohybu kola, samy nás už zavezou směrem, který jsme si třeba ani nedokázali představit.

Do všeho, co děláme, přidávejme hodnotu. Pokud to děláme dostatečně dlouho, stáváme se specialisty. Jednoduše buďme dobří v tom, co děláme,… a pak… všechny události a věci kolem nás do sebe zapadnou a my se ocitneme v oblasti, kterou ostatní nazývají „TA pravá vášeň“.

Tomu říkám učení se PROCESEM. Proces je pohyb a v pohybu se uplatňují síly, které, i když bychom moc chtěli, nevymyslíme. Stačí jen udělat jim prostor, abychom se mohli potkat.  Věci, které označujeme slovy: nadání, dar, poslání, mají v procesu prostor promlouvat. Vyžaduje to schopnost připustit si, že nevíme… postavit se do pokorné role žáka naplněného touhou objevit svět.

Proces je způsob mého tvoření… pustím se do práce/projektu/kolekce a dám prostor všemu, co nemůžu kontrolovat. Jsem jen pozorovatel, který se svěří do rukou pohybu.

Kam mě pohyb/proces nese? Fascinuje mě „simplicity“, čistota jedoduchosti a zjednodušování. I dámy v modrém a červeném mě kousek po kousku přibližují k umění jednoduchosti blíž.

2015-09-08_0001


ENG

Lady in blue II. and some words about a true life passion

There is no such thing as a true life passion. We are so busy to find a mountain to climb we actually forget climbing at all. It’s perfectly okay to start with anything we have just a slight interest into. Once we start – the big wheels of a motion pushing us towards a direction we may have no idea that exists.

Everything you do, put a value in it. If you do it for a long time enough, you become a specialist. It’s simple, be good at what you’re doing… future events will fit magically together and you will find yourself in a place the other call „a true passion“.

I call it a learning by a PROCESS. Any process is a motion and in any motion you find forces you may never hear about. Just create space you could meet them. A process is a conversation with your gift, talent and mission. Become a student with an endless desire to learn the World.

A process is my way I am making art. By starting a project/artwork/collection I create unique space to communicate with forces I can not control. I become an observer who trusts the power of movement.

Where is this movement/process taking me? I am fascinated by pure „simplicity“. Ladies in red and blue are getting me closer to matters I am about to discover.

your note // tvůj komentář