134/200

 

CZ:

Lidé se narodili, aby něco dělali.

ENG:

People are born to do things.

V návaznosti na projekt o našich dávných předcích, na kterém zrovna pracuji, jsem  nedokázala zkrotit pero. Malovalo dál až za hranice zadání. Prostě se mi nechtělo přestat, když jsem měla nápady. Toto jsou obrázky, které vznikly nad rámec zadání. Sdílím je s vámi.

2015-09-25_0001

myšlenka: po ticísiletí tu jsme a děláme věci, každý den, protože víme, že je to jediný způsob jak žít… zdá se že žijeme v době, kdy se snažíme navzájem přesvědčit o faktu, že cílem života je nědělat nic.


ENG:

People are born to do things.

Working on a project about people living here thousands year ago. My pen went crazy and I can not stop the creativity stream in my head. These pictures were born above the project – but somehow motivated by it. So, sharing them with you.

a thought: several thousand years we are here in this world and for thousand years there is known the only one way how to live our lives – to do things. And now, these days, in this century, it seems we try to persuade ourselves about the fact that the only way how to live is to do nothing.

your note // tvůj komentář