ART MOMENTS of common life: a line // linie

CZ

Život je plný momentů, které ukrývají krásu a poezii umění. Když se zastavím v tichu uprostřed sebe, cítím jejich kouzlo.

ENG

A life is filled by tiny moments hiding the beauty and poetry of art. Sometimes I stop myself surrounded by the inner silence and I feel its magic.

#NáhodnéMomentyŽivota #ŽivotZaUměním #UměníZaŽivotem

Síla linie – moment z Islandu.


ENG

A life is filled by tiny moments hiding the beauty and poetry of art. Sometimes I stop myself surrounded by the inner silence and I feel its magic.

#moments #RandomMomentsOfLife #lifebeyondart

A power of a line – a moment from Iceland.

 

your note // tvůj komentář