Jaguar in the body | Jaguár v těle

Pro Dansea transformativní víkendový workshop JAGUÁR V TĚLE, MOTÝL V SRDCI se zakladatelem Movement Medicine Ya’Acovem Darling Khan (UK); 1.-3. června 2018, Praha, vznikl tento akrylový jaguár. V pátek 1. června instalujeme sál a ladíme vše tak, aby mohl se všichni tanečníci workshopu mohly plně ponořit nejen do tance, ale hlavně do sebe. Více o tanečníkovi…

Read More

Acrylic | Woman in a form | Podoby ženy

Odpojit se, abych zase našla uvolnění a radost. Na uvolnění a lehkost se zdá být čím dál tím těžší naladit se, když jsem obklopena tolika myšlenkami, požadavky okolního světa i požadavky sama na sebe. Někdy se zdá, že už neznám ticho, které by bylo přítomno v mých uších. I když se v nich nic neozývá, stejně…

Read More