dima
  • ART – ink

    CZ // Příběhy lidí, které vidím, když je potkávám. kresba, inkoust na papíře, A3 ENG // Stories I see whem meeting people. drawing, ink on paper, A3