my personal fool // můj osobní blázen

CZ:

Dnes mám spoustu nových myšlenek. Je to asi proto, že jsem se dnes narodila do tmy.

Mám chuť vidět život v černé, která je bezpečná a krásná. Vidím tmu jako něco, co mě někam vede. Vidím sama sebe, jak se protloukám tmou života, dělám spoustu hloupých věcí a ptám se: jsou tyto hloupý věci zapotřebí? Jsou. Bez nich bych neprošla branami a pak nestála před tou poslední.

 

ENG:

I’ve got a lot of thoughts today. It’s because I was born into the darkness today. As many times before.

Ráno jsem se probudila s tím, že vím, že hloupé chyby jsou součástí každého dne. Chtěla bych si to pamatovat už napořád. Probudila jsem se s pokorou. Ale ne takovou pokorou, která mě brzdí. Pokorou, která mě učí nedělat závěry. Pozoruji, jak jsem mnohokrát byla velkým hlupákem a ještě jím budu. Moji existenci moje bláhovost ale nezpochybňuje.

A tak rozumím slovům: přijímej svůj úděl. Rozumím jim, protože dnes svoji bláhovost přijímám.  Přeji si, abych ji přijala i zítra. Zbývá důvěřovat dění, že zná svou cestu. A těší mě, že každý den své chyby nemusím a můžu opakovat.

 


ENG:

I’ve got a lot of thoughts today. It’s because I was born into the darkness today. As many times before.

I love to see the life in a beautiful and safe darkness, today. Darkness leading me somewhere. I see myself walking through that darkness, making many mistakes, asking myself a question… are those mistakes necessary? Yes. I wouldn’t walk many doors without them, I wouldn’t stand in front of the door one at the end.

I woke up with a feeling that every day is filled by silly mistakes. I want to remember this. I woke up filled by humility. Not by holding me back the kind of humility, but the kind of humility teaching me not to run into conclusions. I have been such a fool so many times before and so many times I will be. But my existence is not called into question by my foolishness.

It somehow happened I know what accepting my fate means. I know it cause I accept my foolishness today. I wish it will happen tomorrow either. To trust the flow seems the only thing left. I am actually delighted by the fact I can make mistakes again and again or don’t.

 

Veronika

 

 

 

 

your note // tvůj komentář