A little story – krátký příběh

Oblíbila jsem si krátké příběhy a stylizované postavičky.

I love short stories and their little characters.

(digitální ilustrace | digital illustration)

Created / Zpracováno pomocí
Adobe Photoshop

your note // tvůj komentář