My Sketchbook  – Můj skicák

Tahám ho všude… můj Moleskin a skicuji život kolem sebe. Žena, moje téma, se objevuje nejčasteji i tady.

My Moleskine is with me all the time. I am sketching mostly women. Yeh, that’s my heart theme.

TECHNIKA / TECHNIQUE
marker on paper / fix na papíře

your note // tvůj komentář