prehistoric farmers // pravěcí zemědelci

 

CZ // ENG

CZ:

Tento projekt jsem prostě milovala. Zjednodušující kresba je to, co umí vyprávět příběhy.

Z těchno základních draftů vzniká aplikace na interaktivní obrazovky k archeologické expozici muzea. Na návštěvníky čekají kvízové otázky a zajímavé úkoly, které jim pomohou lépe poznat život pravěkých zemědělců. Pravěké zemědělství zcela změnilo tehdejší způsob života a spojilo člověka s jedním místem. Způsob života tak zamířil směrem ke dnešním dnům.

Při práci na tomto projektu, procházením artefaktů dávno minulých životů, kreslením příběhů, které nikdo nesepsal, jsem viděla, jak setrvávání na vlastní sebestřednosti je zcela nesmyslné. Už tolik různých životů proběhlo před námi a tolik ještě proběhne po nás. A je jen jediný způsob, jak tyto životy žít: něco dělat.

Jsem ráda, že muzea dnes umějí předávat příběhy, které nám mohou lecos napovědět.

2015-10-25_0001


ENG:

I loved this project. The simplistic drawing knows how to tell stories.

These drawing drafts are part of an interactive app design of an archeological museum exposition. Quizzes and tasks will help to understand the life of prehistoric farmers. This piece of history directed human’s way of life to present days. Farming connected humans to one place.

While working on this project, I realize, how pointless is to insist on a self-centered way of being. So many lives already passed and so many will be. And… there exists the only one way of living: to do things.

I appreciate any effort to tell stories we can learn from.

Veronika

2015-10-25_0003 2015-10-25_0002