Propojování v naší samotě // Connecting in our loneliness

CZ// kresba inkoustem, A3,

Okamžiky léčení, kdy se propojujeme s ostatními po té, co nás naše oblíbená samota příliš odděluje.

Originál k zakoupení veronikabiskupova.bigcartel.com.

ENG// ink on paper, A3,

Healing moments of connection with others, after the time period the loneliness we love separates us.

Original available for purchase veronikabiskupova.bigcartel.com.