Nová akrylová malba // new acrylic painting

CZ // Jak by moje kresba vypadala na velkém plátně?! Takto…

ENG // How would my drawing look like on a big canvas?! Like this…

 


#timelapse #video